Idea

SNPS sa systematicky venuje problematike neuropsychológie ako interdisciplinárneho odboru, poskytuje podporu a rozvíja ďalšie aktivity pre propagáciu a šírenie neuropsychológie na Slovensku.
Hlavným cieľom je združovanie odborníkov z oblasti neurovied a vytvorenie a presadzovanie štandardov neuropsychológie na Slovensku a aj ako samostatnej vedeckej disciplíny.