Prečo by som sa mal stať členom?

Členstvo ponúka prístup k najnovším poznatkom z oblasti neuropsychológie, k možnosti ďalšieho vzdelávania, supervízii svojich vyšetrení, kontaktom s ostatnými odborníkmi a možnostiam odborných stáží. Výhody členstva nájdete podrobnejšie v časti Výhody členstva.

Podporou SNPS a jeho cieľov umožňujete lepšie presadzovanie záujmov neurovied v spoločnosti, vytváranie štandardov v oblasti neuropsychologickej diagnostiky a rehabilitácie a budovanie povedomia verejnosti o neurovedách.