Členovia

Zakladajúci členovia SNPS:

pribisova karin

PhDr. Karina Pribišová
klinická psychologička a neuropsychológ

Viac ako tri desaťročia pôsobím na neurologickej klinike. Práca s ľuďmi po cievnych mozgových príhodách, pacientmi s demenciou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, či inými neurologickými diagnózami profilovali môj odborný aj ľudský záujem o neuropsychológiu. V špecificky orientovanej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii sa snažím o to, aby pacient a jeho blízki dokázali čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu. Zaujímam sa o prácu s pacientmi v kóme a zmenených stavoch vedomia, v tomto smere sa aj vzdelávam. Publikujem a školím mladšiu generáciu klinických psychológov v neuropsychológii.

vanko stefan 2

Mgr. Štefan Vanko, PhD.
klinický psychológ a psychoterapeut

Pracujem a pôsobím dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére - na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života, učím na Katedre psychológie FiF UK a organizujem vzdelávanie pre psychológov. Som člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut. Zaoberám sa sexuálnymi poruchami, individuálnou a párovou psychoterapiou, psychodiagnostikou a dopravnou psychológiou. Neuropsychológii sa venujem v klinickej práci, ale aj prostredníctvom organizácie odborných akcií s tématikou neuropsychológie.

brandoburova petra

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
psychologička

Môj profesionálny záujem sa sústreďuje na prácu so seniorskou populáciou. Pracujem v neziskovej organizácii Centrum MEMORY, poskytujúcej služby pre klientov s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. V zariadení pre seniorov Ohel David sa štvrtý rok venujem využitiu prvkov reminiscencie a expresívnych terapií. Predmety zamerané na oblasť gerontopsychológie vyučujem na Univerzite tretieho veku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Členovia:

adamovicova simona

Mgr. Simona Adamovičová
psychologička

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V praxi sa venujem práci so seniormi, najmä v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie kognitívnych porúch. Pôsobím ako psychologička v špecializovanom zriadení pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a realizujem programy stimulácie kognitívnych funkcií pre ľudí s rôznymi problémami v oblasti kognície.

hajduch michal

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
psychológ

Aktuálne pôsobím na Katedre psychológie FiF UK a Psychiatrickej klinike LF UK, kde sa venujem výskumnej a pedagogickej činnosti. Zároveň pracujem ako psychológ na Jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB. V oblasti výskumu sa primárne venujem problematike sociálnej kognície a jej vzťahu k neurokognitívnemu deficitu a každodennému fungovaniu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra. Mám skúsenosti s adaptáciou a tvorbou psychodiagnostických metód.

foto droppova

Mgr. Zuzana Droppová
psychologička

Pracujem na Neurologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP FN v Ružomberku. Zameriavam sa na diagnostiku, terapiu a rehabilitáciu pacientov s demenciou, stavy po cievnych mozgových príhodách, organické poruchy rôznej etiológie a úzkostné poruchy so zameraním na panickú poruchu, tetanický syndróm, ktoré sú mi blízke aj z vedeckého hľadiska. Mám skúsenosti s tréningom kognitívnych a metakognitívnych funkcií u schizofrenických pacientov, ktoré som získala v OZ Krídla v Bratislave.